Information Center for Israeli Art English

שלמה ון דן ברג

שלמה ון דן ברג, ישראלי, יליד הולנד, 1982-1920.

שלמה ון דן ברג נולד באמדאן, גרמניה. הוריו, יצחק ואמליה לבית ווינדמילאר, היגרו לגרמניה מהולנד. וון דן ברג למד בבית ספר יהודי עממי עד הכיתה השביעית. בנוסף, השתתף בפעילות של תנועות נוער ציוניות. בשנת 1933, לאחר עליית המפלגה הנאצית לשלטון, גורשה המשפחה להולנד. בשנת 1935 חזר ון דן ברג לגרמניה בצורה לא חוקית. בשנת 1936 עלה לארץ ישראל במסגרת עליית הנוער. בתחילה שהה בקיבוץ טל יוסף ובשנת 1939 עבר לקיבוץ מעוז-חיים, שם עסק בנגרות. בשנת 1940 נישא לראשונה. בשנת 1941 עבד כנגר בפלוגת הקיבוץ המאוחד במפעלי ים המלח. במהלך שנות ה-40 הצטרף לפלוגת נוטרים ושירת בעמק בית שאן. בתקופת מלחמת העולם השנייה שירת ביחידת מהנדסים של הצבא הבריטי. לאחר המלחמה התגייס להגנה ושירת כמדריך הסוואה בחיל ההנדסה. כנראה שבתקופה זו החל לעסוק בציור כאוטודידאקט. לאחר מלחמת השחרור עבר להתגורר בכפר ויתקין. לאחר מכן התיישב בתל-אביב. בין השנים 1954-1953 שהה בפריז, שם השתתף בשיעורי רישום. לאחר שובו לישראל התגורר תקופה קצרה בירושלים ובמהלך שנות ה-70, עבר להתגורר בגבעתיים.

במהלך שנות ה-40 פיתח ון דן ברג סגנון ציור שהושפע מן הקוביזם והאוונגרד הצרפתי. במהלך שנות ה-60 אימץ סגנון ציור מופשט, שהושפע מן "האובייקטיביות החדשה", ומגמות אוונגרדיות אחרות. במקביל לפעילותו כצייר יצר עבודות לתאטרון (1955), עסק ביצירת פסיפסים ודקורציות שונות, כגון לדקורציות לביתן הישראלי ביריד של איזמיר, ציורי קיר באולם אוהל-שם (1956) ועוד.

לימודים

1954-1953 רישום, אקדמיה לאמנות, גרנד שומייה, פריז, צרפת

הוראה

1949-? מורה לציור, כפר ויתקין
1954-? ציור, סמינר בית הכרם, ירושלים