Information Center for Israeli Art English

עמרי ברום, פסל. נולד 1956. עסק בלימוד עולם הנסתר ובלימודים רב תחומיים.

לימודים

בצלאל, ירושלים, כתלמיד שלא מן המניין

פסלים במרחב הציבורי

1994 התחנה המרכזית החדשה, תל-אביב, "רגע קסום"