Information Center for Israeli Art English

דוד אנטול בּרוּצקוּס, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית), 1999-1910.

דוד אנטול ברוצקוס ולד בשנת 1910 סנקט פטרבורג, האימפריה הרוסית (כיום רוסיה). אביו היה כלכלן. את הכשרתו המקצועית רכש ברוצקוס בבית הספר הטכני הגבוה בברלין, שם למד גם בנוסף לימודי אמנות בבית הספר של יוהנס איטן. בשנת 1935 עלה לארץ ישראל והתיישב בירושלים. בשנותיו הראשונות בארץ עבד ברוצקוס כאדריכל שכיר במשרדים שונים, והחל משנת 1938 החל לפעול כאדריכל עצמאי. בראשית שנות ה-40 הועסק על ידי שלטונות המנדט הבריטי כמתכנן עבור הצבא הבריטי. עם קום המדינה מונה לתפקיד מנהל הלשכה המחוזית לתכנון בירושלים.

בעבודותיו ביקש בוצקוס ליצור מרחב אדריכלי, תוך העדפת תכנון מרחבי ומתן מענה לתוואי הטופוגרפי, על פני יצירת דימויים אדריכליים. בין עבודותיו הידועות בניין הגמנסיה העברית בירושלים (1961-1947), תכנית בינוי לקריית הממשלה (1949), בניין המעבדות בקמפוס גבעת רם של האוניברסיטה העברית (1954), המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון (1956), בניין המשביר לצרכן בירושלים (1969), תכנית המתאר לעיר העתיקה וסביבותיה (1970),

לימודים

1935-1928 לימודי אמנות בבית הספר של יוהנס איטן, ברלין, גרמניה
1935-1928 אדריכלות, בית הספר הטכני שרלוטנבורג (Technische Charlottenburg Hochschule), ברלין, גרמניה