Information Center for Israeli Art English

רעיה ברוקנטל

רעיה ברוקנטל, אמנית וידאו. ילידת 1975.

לימודים

1996- 2000 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, , BA, בהצטיינות
2001 בית-ספר לאומנויות היפות, פריז, צרפת, במסגרת חילופי סטודנטים.

הוראה

2002 ב'ס לסרטים ע'ש סם שפיגל, ירושלים, מרצה
2004 מכללת תלפיות, ירושלים
2004 מכללת אמונה, ירושלים
2004 ב'ס לקולנוע מעלה, ירושלים