Information Center for Israeli Art English

הלני ברט

הלני ברט, ישראלית, ילידת גרמניה, 1981-1891.

הלני ברט, נולדה בהלברשטט, גרמניה בשנת 1891. היא למדה בסמינר ושימשה כמורה בעיר הולדתה. במקביל למדה אמנות אצל אדולף שמידט והרמן שטרוק. בשנת 1924 עלתה לארץ-ישראל והתיישבה בירושלים. שם, עסקה בחינוך וניהלה את סמינר המזרחי למורות. לאחר מכן עבדה במשרד החינוך, שם ייסדה את המדור המיוחד של משרד החינוך. במקביל עסקה בציור ויצרה בעיקר תיאורי נוף במגוון של טכניקות.

לימודים

אצל אדולף שמידט והרמן שטרוק, גרמניה
ציור, אצל מרדכי ארדון, ירושלים

פרסים

1978 יקיר ירושלים