Information Center for Israeli Art English

רם ברכה

רם ברכה, צלם. נולד בתל אביב, 1966.

לימודים

1988 - 1992 צילום, המדרשה למורים לאמנות, רמת השרון

הוראה

קמרה אובסקורה, תל אביב וחיפה
מימד לאמנות חזותית, תל אביב
מ-1993 במדרשת רמת השרון, בית ברל
בית הספר לצילום מוסררה, ירושלים