Information Center for Israeli Art

עבודת הצילום של עמית ברלוביץ מחפשת את היופי שנולד מסתירות בין המרומם והגרוע. עבודותה מנסה לאייר משהו לא פתור.השימוש שלה ביופי משמש לה לתאר תחושה של התנכרות; היא מנסה ללכוד את הילדה שהיא רוצה להיראות , או איפה שהיא משתוקקת להיות.

לימודים

1992-95 אוניברסיטת תל-אביב, BFA, אגף סרטים ואמנות
2003-05 אוניברסיטת סורבון, פאריס, צרפת, MFA

הוראה

מכללת הדסה, ירושלים
ב'ס קמרה אובסקורה לצילום, תל-אביב

פרסים

2011 פרס באמנות ועיצוב, מוזיאון פתח-תקוה לאמנות, משרד התרבות
2011 פרס לעידוד ביצירתיות, משרד התרבות
2011 מלגה קרו קולנוע חדש בשביל קולנוע נסיוני
2013 מלגה לאמנויות יפות ע'ש קרן יהושע רבינוביץ לאמנויות, משרד התרבות והספורט, בשביל קולנוע נסיוני