Information Center for Israeli Art English

אסתר ברלי יואל

אסתר ברלי-יואל, ישראלית, ילידת גרמניה, 1972-1865.

אסתר אלזה יואל נולדה בהמבורג, גרמניה, בשנת 1895. לאחר לימודי אמנות בעיר הולדתה, עברה לברלין, שם למדה אצל אמנים כאלכסנדר ארכיפנקו ולודוויג מיינדנר. בשנת 1925 עלתה לארץ-ישראל עם בעלה, חיים ברלין והתגוררה בתל-אביב. בעקבות גירושיה, בשנת 1930, עיברתה את שמה לברלי-יואל. עיקר יצירתה של ברלי-יואל הוא בתחום האמנות הגרפית. היא יצרה חיתוכי עץ והדפסי-אבן, לצד סמלים גרפיים עבור מוסדות שונים, בהם סמל העיר חיפה (1936) וחולון (1937). התגוררה ופעלה בחיפה.

לימודים

1920-1915 בית הספר הגבוה לאמנות, המבורג, גרמניה
1923-1920 בית הספר הגבוה לאמנות, ברלין, גרמניה