Information Center for Israeli Art English

עדי ברנדה

עדי ברנדה, ישראלי, נולד ב-1975.

עדי ברנדה נולד בגבעתיים בשנת 1975. בשנים 2002-2001, לאחר לימודי צילום ב"בצלאל", התגורר בברלין, גרמניה. בשנת 2007 ייסד, יחד עם דניאלה הורבין, גלריה לצילום בשם "D & A" בתל אביב-יפו. מרבית יצירותיו של ברנדה עוסקות בצילום נוף, הבוחן את התרבות המקומית ואת יחסה אל מושגים כ'טבע' ו'כתרבות'.

לימודים

2001-1997 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לצילום, BFA
2011-13 בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לצילום, MFA

הוראה

2006 מכון חולון לטכנולוגיה, אגף תקשורת חזותית, (HIT)
2012 מכללת שנקר להנדסה ועיצוב, רמת-גן, אגף אמנות רב-תחומי

פרסים

2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע'ש שרת