Information Center for Israeli Art English

שלמה ברנשטיין

שלמה ברנשטיין, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, 1968-1886.

שלמה ברנשטיין נולד באוּזְדָה, פלך מינסק (כיום בבלארוס) במשפחה דתית. אביו היה רב וראש ישיבה. בשנת 1904 בקירוב החל בלימודי אמנות בווילנה, ואחר כך באקדמיה לאמנות באודסה ואקדמיה ז'וליאן בפריז, בצרפת. שם זכה במספר פרסים. בשנת 1914 עלה לארץ-ישראל. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה ברח למצרים, שם שהה עד לשנת 1919. עם שובו לארץ-ישראל התיישב בירושלים ונמנה על 'אגודת אמנים עברית. בשנת 1921 התארש לטיללי פרברידז' ממנצ'סטר. בין השנים 1932-1928 התגורר בפריז, צרפת.

עיקר יצירתו של ברנשטיין היתה בתחום הציור והרישום. הוא הרבה ליצור דיוקנאות ותאורי נוף. למרות השפעות מודרנסטיות, עבודותיו נושאות אופי שמרני-לירי בבחירת הנושאים ובעיצוב הדמויות.

לימודים

בית ספר לאמנות, ווילנה, האימפריה הרוסית
אקדמיה לאמנות, אודסה, האימפריה הרוסית
בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת
אקדמיה ז'וליאן, פריז, צרפת

הוראה

1920-1919 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
שנות ה-30 של המאה ה-20 אמנות, בית-מדרש למורים של תנועת המזרחי