Information Center for Israeli Art English

מלאכי ברקאי, צייר. נולד בלונדון, אנגליה 1935. החל לצייר ב-1993. עוסק בהוראת הלשון האנלית, עברית ובבלשנות כללית.