Information Center for Israeli Art 32
English

רות ברקאי

רות ברקאי, ישראלית, נולדה ב-1944.

לימודים

1965-1963 לימודי קרמיקה אצל עמליה אמיר, תל אביב-יפו
1970-1967 המחלקה לקרמיקה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

הוראה

1968-1967 הוראה בביה"ס התיכון, חצור
1976-1971 הוראת אמנות מדרשת שדה-בוקר
1976-1971 מדרשה לעובדים סוציאליים חינוכיים, ירושלים
1978-1976 הוראה בפרוייקט של המכונים לחינוך ציוני-יהודי
1978 ואילך הוראה בסטודיו פרטי, ירושלים

פרסים

1968 ציון לשבח, תחרות עיצוב, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1971-1970, מלגה ע"ש שרת, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2012 מלגת שהייה, גולדגארד, דנמרק