Information Center for Israeli Art English

תמי ברקאי, צלמת. נולדה בירושלים 1974.

לימודים

1996-2000 , בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, מחלקת צילום, בוגרת, BFA
1998-1999 , אקדמיה לאמנות גריט ריטוולד, אמסטרדם, הולנדיה, במסגרת חילופי סטודנטים, מחלקת צילום
2003 בצלאל , תל-אביב, סטודיו פתוח, תובנית לימודי ההמשך

פרסים

2003 פרס בצלאל עבור הישגים בלימודים, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים