Information Center for Israeli Art English

עידו ברקוביאר, ישראלי, נולד ב-1984.

עידו ברקוביאר נולד בירושלים בשנת 1984. היה בעבר חבר בקבוצת האמנים "אנטי מחיקון". עבודותיו, בעיקר במדיום הוידאו, עוסקות בסמלים של התרבות הישראלית בצורה ביקורתית.

לימודים

2013-2009 תואר ראשון, המחלקה לאמנות רב תחומית, שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב

פרסים

2016 פרס אמן צעיר, משרד התרבות והספורט