Information Center for Israeli Art English

עמי ברקמן, נולד בחיפה 1949. 1981 ייסד את תיאטרון ה''קוקונר''. נפטר 1985.

לימודים

1973 בצלאל אקדמיה לאמנות, ירושלים

פרסים

1981 פרס מיוחד מהפסטיבל ל"תיאטרון אחר" להופעת ה"קוקונר", עכו