Information Center for Israeli Art English

שי ברקן

שי ברקן, מעצב. נולד בישראל ב-1956. עובד כמעצב עצמאי, תל אביב.

לימודים

1981-85 , ''בצלאל'' אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בוגר המחלקה לעיצוב תעשייתי BFA

הוראה

, מאז 1990 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לעיצוב

פרסים

1991 מענק עיצוב "ארגז וחבית" למוצר ישראלי בתחום הבית, מוזיאון ישראל, ירושלים
1993 מענק עיצוב "ארגז וחבית" למוצר ישראלי בתחום הבית, מוזיאון ישראל, ירושלים
1995 מענק עיצוב "ארגז וחבית" למוצר ישראלי בתחום הבית, מוזיאון ישראל, ירושלים
1994 פרס סנדברג למחקר ופיתוח, מוזיאון ישראל, ירושלים

פסלים במרחב הציבורי

1993, פלדת אל חלד, רח' הנחושת 12, תל אביב, יחד עם נועה סיון - ללא כותרת,