Information Center for Israeli Art English

יאיר ברק

יאיר ברק, צלם, נולד בישראל 1973.

לימודים

1997-98 , בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לאדריכלות
1998-2001 קמרה אובסקורה, תל אביב, בוגר בהצטיינות,המחלקה לצילום, אמנות ותרבות חזותית,

הוראה

2001-05 , קמרה אובסקורה, תל אביב, מרצה במחלקה לצילום
2005-07 ב"ס מינשר לאמנות, ראש אגף צילום
2007 מכון הקיבוצים, תל-אביב, ראש ךימודי אמנות בסטודיו
מכללת קולמן, ראשון לציון, אגף עיצוב פנים

פרסים

2000 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
2010 מילגת מורה-אמן, משרד התרבות והספורט
2012 פרס עידוד היצירה, משרד התרבות והספורט