Information Center for Israeli Art English

משה ברק

משה ברק (ברקוביץ), ישראלי, 1960-1928.

משה ברק נולד בחיפה בשנת 1928. בשל מחלת אמו נשלח להתחנך במסגרות שונות, בהן מסגרת של עליית הנוער בקיבוץ שער העמקים. בנעוריו היה חבר בגדוד תל-עמל של תנועת הנוער השומר הצעיר. במחלמת השחרור לחם במסגרת הפלמ"ח בקרב על שחרור חיפה. לאחר פציעה, שוחרר מן הצבא. הוא למד אמנות בצורה לא סדירה אצל פ. ק. הניך בחיפה. בין השנים 1952-1951 נסע ללימודי אמנות באדינברו, סקוטלנד. באותה עת עבד לפרנסתו ככורה פחם. בין השנים 1955-1953 התגורר בכפר האמנים עין הוד. בשנת 1955 ביקר ביגוסלביה ובשנת 1956 היגר לקליפורניה, ארצות-הברית. שם עבד לפרנסתו כמעצב גרפי. בשנת 1960 נספה בתאונת דרכים בדרך למקסיקו סיטי.

יצירותיו של של ברק עושות שימוש במגוון של מדיה אמנותית כחיתוך-עץ וחיטוב-עץ, ריקוע נחושת וציור.

לימודים

1952-1951 אקדמיה לאמנות, אדינבורג, סקוטלנד

הוראה

1953 ציור, איילת השחר