Information Center for Israeli Art English

רבקה ברר, ציירת. נולדה בירושלים ב-1917.

לימודים

סמינר למורים ורסאי, צרפת
השתלמויות, אצל אהרון אבני, יוחנן סימון ומרסל ינקו
1984 בוגרת המדרשה למורים לציור, תל אביב

הוראה

ציור בבתי ספר