Information Center for Israeli Art English

עדו בר אל

עדו בר-אל, ישראלי, נולד ב-1959.

במהלך שנות ה-80 של המאה ה-20 יצר בר-אל ציורים קטני ממדים ובהם דימויים אקספרסיביים של חפצים ביתיים או כאלו המזוהים עם שולי העיר המודרנית. לעיתים אף השתמש ברדי-מייד, כגון חלקי ריהוט ישן, כמצע לציור. במהלך שנות ה-90 יצר בר-אל סדרה של עבודות העושות שימוש בשלטי דרכים כמצע לציור. החל משנות ה-2000 הוא מרבה ליצור ציור מופשט על גבי מצעים שונים, המנהלים דיאלוג עם האמנות המופשטת.

לימודים

1984-1980 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1985 תולדות האמנות, אוניברסיטת תל-אביב, תל אביב-יפו

הוראה

1989 מרצה אורח, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1992-1991 תיכון עירוני א', תל אביב-יפו
1993 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1994 רישום, המחלקה להדמיה דיגיטאלית, קמרה אובסקורה, תל אביב-יפו
2003-1997 בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל
1997 ואילך המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2000-1998 אסכולה, בית ספר לעיצוב, תל אביב-יפו
2011-2003 ראש המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2012 ואילך בית הספר לאמנות - המדרשה, מכללת בית ברל
2012 ואילך התוכנית לתואר שני, החוג לאמנות יצירה, אוניברסיטת חיפה, חיפה

פרסים

1984 פרס ע"ש אהוד אלחנני, המחלקה לאמנות, בצלאל האקדמיה לאומנות ועיצוב, ישראל
1987 פרס ביאטריס קולינר לאמן ישראלי צעיר, מוזיאון ישראל, ירושלים
1988 פרס האמן הצעיר לאמנות ופיסול, משרד החינוך והתרבות
1993 פרס יצירה ע"ש הדסה ורפאל קלצ'קין, קרן תרבות אמריקה-ישראל
1996 פרס לאמן ישראלי, משרד החינוך והתרבות
2001 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
2010 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
2012 מלגת שהייה, קריית האומנים הבינלאומית - "הסיטה", פריז, צרפת
2014 פרס ע"ש רות וברוך רפפורט לאמן בכיר, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב
2015 פרס דיזנגוף לאמנות הציור והפיסול, עיריית תל אביב-יפו