Information Center for Israeli Art 38
English

עמנואל בר קדמא

עמנואל בר-קדמא, ישראלי, יליד רומניה, 2018-1932.

עמנואל בר קדמא נולד ברומניה בשנת 1932. בילדותו עלה לישראל עם משפחתו. בצעירותו פרסם ספרותיים טקסטים בעיתונים כ"דבר לילדים", עיתון אחדות העבודה "במאבק" וכן שימש כעורך-שותף בעיתון הנוער העובד "במעלה" ועורך חדשות בסוכנות יונייטד פרס אינטרנשיונל. את שרותו הצבאי עשה במסגרת הנח"ל והיה חבר כקיבוץ נתיב הל"ה במשך של כשלוש שנים. לאחר "מבצע קדש" (1956) נסע לפריז, צרפת, שם שהה כשנה. בין השנים 1996-1958 עבד בידיעות אחרונות, שם שימש בתפקידים שונים כעורך בפועל של מוסף השבת של העיתון כתב תרבות ועוד. בנוסף, כתב, במשך כעשור, טור ביקורת אמנות בשם "עולם יפה". בת זוגו היתה הגלריסטית עמליה ארבל. חי ופעל בתל אביב-יפו.

עיקר עיסוקו האמנותי של בר-קדמא היה בתחום הציור. בעבודותיו הרבה לצייר ולרשום דמויות נשים בסגנון אקספרסיבי.