Information Center for Israeli Art English

אתי בת יעקב, ציירת. מתגוררת בכפר החורש. תערוכות- 1984 צוותא, תל אביב. 1985 גלריה שרת, גבעתיים. 1986 מוזיאון לאמנות, רמת גן. 1988 גלרית הקיבוץ, תל אביב.