Information Center for Israeli Art English

איזיקה גאון

איזיקה (יצחק) גאון, ישראלי, יליד יוגוסלביה, 1997-1938.

איזיקה גאון נולד בסראיבו, יוגוסלביה בשנת 1938. בתקופת מלחמת העולם השנייה שהה עם אמו בקרב הפרטיזנים ביוגוסלביה. בשנת 1948 עלה עם הוריו לישראל. המשפחה התיישבה במושב בית הלוי, שם היו בעלי משק. בשנת 1956 בתגייס לצה"ל ושירת ב"מלחמת סיני". בסוף שנות ה-50 של המאה ה-20 החל ללמוד עיצוב ב"בצלאל החדש". בשנת 1962 הקים את המחלקה לעיצוב של "בית הנכות", ששכנה בהר-ציון. בשנת 1963 נסע ללימודי לפירנצה, איטליה. בשנת 1965 החל לעבוד במוזיאון ישראל כמדריך באגף הנוער. באותה עת היה גאון פעיל בקבוצת "10+" ובקבוצת "משקוף". בשנת 1973 הפך לאוצר המחלקה לעיצוב במוזיאון. בנוסף, אצר את את ביתן העיצוב בתערוכות "אדם ועולמו".

לימודים

1962-1958 בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1965-1963 אקדמיה לאמנויות, פירנצה, איטליה
1972 לימודים בארצות הברית ובמקסיקו

הוראה

1962 בית הנכות בצלאל, ירושלים,הקמת המחלקה לעיצוב
1972-1965 מוזיאון ישראל, ירושלים, אגף הנוער ע"ש רות, מדריך ראשי
הטכניון, חיפה
בית הספר הפתוח, ליפת
א1997-1973 מוזיאון ישראל, ירושלים, אוצר המחלקה לעיצוב
בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1962 פרס הרמן שטרוק, בית הספר בצלאל החדש לאומנות ולאמנות, ירושלים
1963-1962, מלגה ללימוד טכניקות גרפיות
1963 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת להשתלמות בחו"ל
1965-1963, מלגת לימודים, ממשלת איטליה, איטליה
1963-65, מלגה קנדית
1965 מדליית כסף, פסטיבל וינצ'י לאמנות, איטליה
1972-73, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת להשתלמות בחו"ל