Information Center for Israeli Art English

בלהה גביש, ציירת. ילידת ישראל.

לימודים

אגודת הציירים והפסלים תל אביב, בהדרכת דן קרילגר
המכון לאמנות פלסטית, בת ים