Information Center for Israeli Art English

דן גבעון, מעצב כלי קודש. נולד בחיפה 1955. חי יוצר בצור הדסה.

לימודים

1977-1981 בצלאל, ירושלים

פרסים

1979 פרס שפירא עבור הישגים בלימודים, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, לעיצוב מנורת שמן
1980 פרס שפירא עבור הישגים בלימודים, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, לעיצוב פמוטים
1981 פרס שפירא עבור הישגים בלימודים, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, לעיצוב מערכת הבדלה
1979 פרס לאמן יוצר באמנות פלסטית ע"ש הדסה ורפאל קלצ'קין, קרן תרבות אמריקה-ישראל, לעיצוב מזוזה