Information Center for Israeli Art English

משה גבעתי

משה גבעתי, ישראלי, 2012-1934.

משה גבעתי נולד בחדרה בשם משה הכהן וקסלר. הוריו היו ציונים שעלו לארץ-ישראל ב"הכשרת מסדה" של תנועת גורדוניה. בין השנים 1939-1936 שהה בבית סבתו בעיירה חוטין שבבסרביה (כיום אוקראינה). עם שובו לארץ ישראל שב להתגורר בחדרה ובתל-מונד עם משפחתו. בין השנים 1951-1949 שהה בהכשרה בקיבוץ שמיר. לאחר תום ההכשרה הצטרף עם חבריו לקיבוץ שער העמקים ובשננת 1952 התגייס לנח"ל. בשנת 1960 למד אמנות אצל מרסל ינקו ב"אורנים". בשנת 1962 עברת את שמו ל'גבעתי', שם נעוריה של אשתו הראשונה. בין השנים 1964-1963 שהה באירופה ובעיקר בפריז, צרפת. בשנים 1967-1966 שהה תקופות נוספות בפריז. בשנת 1969 עזב את הקיבוץ ועבר להתגורר בכפר האמנים עין-הוד. במקביל החל לפעול בסטודיו בתל אביב-יפו. בשנת 1970 עבר להתגורר בחיפה, שם היה מעורב בפרוייקט שיקום מחצבת נשר של יצחק דנציגר, וכן הקים סדנה לדפוס-רשת, שם הדפיס עבודות בעקבות פרוייקט השיקום, כמו גם עבודות למיכאל גרוס, שמוליק כץ, צבי מאירוביץ ואחרים. בשנת 1973 שהה בגרמניה וחזר עקב פרוץ מלחמת יום הכיפורים. בין השנים 1982-1974 התגורר בניו יורק, ארצות הברית. שם, התפרנס מעיסוק בנדל"ן לצד עבודה כדפס-אמן להדפסים בבית מלאכה שפתח עם אריה מוסקוביץ'. באותה עת התקרב לחצרו של הרבי מלובביץ'. בשנת 1982 חזר להתגורר בישראל. בתחילה פעל בסטודיו ברחוב נוה שאנן. בשנים 1994-1993 התגורר במלון מרינה בתל אביב-יפו ואח"כ דיפלומט בירושלים. משנת 1995 שב להתגורר בתל-אביב-יפו.

יצירתו המוקדמת של גבעתי הושפעה מיצירתם של אמני קבוצת אופקים חדשים. במחצית שנות ה-60 החלה אמנותו להתרחק מן ההפשטה הלירית, לטובת שימוש במשטחי צבע, בצבעוניות עזה ובדימויים יותר "פופיים". הוא השתתף בתערוכת 'תצפי"ת' (1964) ובתערוכות של קבוצת "עשר+". בראשית שנות ה-70 התנסה בציור בהשפעת ה"נובו ראיליזם" הצרפתי, על ידי הטבעות גוף. בתקופת שהותו בארצות הברית שילב בין הדפס לציור. לאחר חזרתו לישראל המשיך גבעתי לעסוק בציור מופשט או בהפשטה, ששילבו, בעיקר, בין שימוש במשטחים עתירי צבע לבין משיכות מכחול אקספרסיביות.

לימודים

1960 רישום, המכון לאמנות, סמינר אורנים, קריית טבעון

הוראה

1971-1970 ציור, אוניברסיטת חיפה והטכניון, חיפה
1987-1986 ציור והדפס, בית האמנים, תל אביב-יפו
1993-1987 ציור, סטודיו גבעתי, נוה שאנן, תל אביב-יפו

פרסים

1973 פרס שני, תערוכת הדפסים, מוזיאון תל-אביב