Information Center for Israeli Art English

אביטל גבע

אביטל גבע, ישראלי, נולד ב-1941.

אביטל גבע נולד בקיבוץ עין שמר בשנת 1941. אביו היא אדריכל ואמו עסקה בציור. אחיו הוא הצייר ציבי גבע. בראשית שנות ה-70 עסק בפעולות אמנותיות שביקשו לבחון את שילוב האמנות בחברה הקיבוצית, תוך שימוש בפעולות אמנותיות מגוונות. היה שותף לפרויקט "מסר-מצר" (1972). בעקבות "מכתב הקצינים" (1975), הפך את גלריה הקיבוץ למטה החתמה לתמיכה בעצומה. בשנת 1977 החל לעבוד בחממה החינוכית שהקים בקיבוץ ומתפקדת כחממה ניסויית לבדיקת תהליכים ביולוגיים, חקלאיים ואקולוגיים. בשנת 1993 הוצגה החממה בביאנלה לאמנות בונציה, איטליה.

לימודים

1969-1968 לימודי ערב, המכון לאמנות ע"ש אבני, תל אביב-יפו

הוראה

1970-1969 מרצה אורח בקורס של יצחק דנציגר, הטכניון חיפה
1973-1972 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1972 פעילות אמנותית עם נערים, גבעת חביבה
1977 ואילך פעילות חינוכית, החממה, עין שמר