Information Center for Israeli Art English

דורה גד

דורה גד (זייגר), ישראלית (ילידת רומניה), 2003-1912.

דורה גד נולדה בבוקובינה, רומניה, בשנת 1912. בשנת 1935, לאחר לימודי אדריכלות והנדסה בוינה, אוסטריה, עבדה במשרד האדריכלות של דוילו מרקו בבוקרשט, רומניה. בשנת 1936 נישאה לאדריכל יחזקאל (הוגו) גולדברג ועלתה עמו לארץ-ישראל.בין השנים 1942-1936 עבדה במשרד של אוסקר קאופמן. בשנת 1942 הקימה עם בעלה את משרד האדריכלים דרורה ויחזקאל גולדברג, שפעל עד לשנת 1950. באותה עת עברתה את שמה ל'גד'. בין השנים 1976-1958 פעלה ממשרד משותף עם אריה נוי בשם 'גד-נוי'. באותה עת התגוררה בבית בתל אביב-יפו, שחלקו שימש גם את משרד האדריכלות. בשנת 1959 זכתה, ביחד עם אל מנספלד, בתכנון מוזיאון ישראל, ירושלים. על תכנון זה זכו השנים בפרס ישראל לאדריכלות. בשנה זו גם נישאה בשנית, לאדריכל אפרים בן ארצי. בשנת 1974 בנו השניים בית בקיסריה, בתכנונו של בן-ארצי, וגד התגוררה ופעלה בשני הבתים במקביל. ארכיונה של גד נתרם על ידה למחלקה לעיצוב פנים של המכללה למנהל.

לימודים

1934-1930 אדריכלות והנדסה, טכנישה הוך שולה, וינה, אוסטריה

פרסים

1966 פרס סרגל הזהב, מגזין דומוס, איטליה
1966 פרס ישראל בתחום האדריכלות
1970 פרס ראשון בתחרות של מועצת הפחם הבריטית, אנגליה
1979 יקירת המועצה לישראל יפה