Information Center for Israeli Art English

איתמר ג'ובני, אמן וידאו. נולד בישראל ב- 1980.

לימודים

1999-2003 המדרשה לאמנות, בבית ברל, כפר סאבא.
2002-04 קולנוע ופילוסופיה, אוניברסיטת תל אביב.

הוראה

2004 מחלקת וידאו ארט, המדרשה בבית ברל, כפר סאבא.

פרסים

2002 מלגת הצטיינות, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סב
א2002 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל
2003 מלגת הצטיינות ע"ש ברל קצנלסון, המכללה האקדמית בית ברל, בית הספר לאמנות- המדרשה, כפר סבא, עבור הצטיינות בתחום המייצב
2005-2004, מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
2004 פרס עודד מסר לאמן צעיר, מוזיאון ינקו דאדא, עין הוד
2006 מלגת שרת להשתלמות בחו"ל, קרן תרבות אמריקה-ישראל
2008 "ארטיס"- קרן אמנות עכשווי ישראלי,מענק להפקה