Information Center for Israeli Art English

יוסי גוברין יהודאין, צייר ופסל. נולד ב-1950.

לימודים

1972 - 1975 יחסים בינלאומיים וסוציולוגיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1975 - 1977 ''בצלאל'' ירושלים
1973 - 1978 השתלם באירופה ובארה''ב

הוראה

מ-1986 מנהל סטודיו לאמנות, סנט מוניקה, ארה''ב