Information Center for Israeli Art English

משה גוטביר, פסל, נולד באוקראינה 1902. עלה לישראל 1926. פסלים - פסלו סוס המושך עגלה, מוצג ברח' הרואה, רמת גן. 1991 יקיר העיר רמת גן. נפטר דצמבר 1999.