Information Center for Israeli Art English

יאיר גוטמן

יאיר גוטמן, ישראלי, נולד ב-1957.

יאיר גוטמן נולד בירושלים, ישראל, בשנת 1957. בין השנים 1973-1972 למד אמנות אצל יוכבד וינפלד במוזיאון ישראל. שם, פגש את מיכאל קלג. במחצית השניה של שנות ה-70 יצר גוטמן עבודות מושגיות שדנו בשפה כסימן וכיצירה אמנותית. בסוף שנות ה-70 החל לעבוד ביחד עם מיכאל קלג, תחת השם "קלג וגוטמן" (ע"ע). ב-1980 עברו השניים להתגורר בניו יורק, ארצות-הברית, שם החלו ליצור תצלומי דיוקן תיעודיים השואבים את השראתם מדיוקנאות הולנדיים מן המאה ה-17. בשנות ה-90 החלו ליצור גם מיצבים תלויי מקום.

לימודים

1973-1972 אגף הנוער ע"ש רות, מוזיאון ישראל, ירושלים
תואר שלישי, פילוסופיה של המדע, אוניברסיטת סטנפורד, סטנפורד, קליפורניה, ארצות-הברית