Information Center for Israeli Art English

יוסי גוטפריד, נולד בישראל 1967.

לימודים

1990-1993 - הנדסה בפקולטה להנדסה אזרחית, הטכניון חיפה
1993-1995 - החוג לאמנות יצירה - אוניברסיטת חיפה
1995-1996 - המדרשה למורים לאמנות, בית ברל