Information Center for Israeli Art English

פארידה גולבהר

פארידה גולבהר, ישראלית, נולדה באיראן ב-1942.

פארידה גולבהר נולדה בשנת 1942 בטהרן, אירן. אביה היה עורך דין מבוסס. היא למדה בבית ספר מוסלמי ובמקביל למדה ציור בשיעורים פרטיים בטהרן. לאחר נישואיה לסעיד גולבהר (לעתיד, בעליה של גלריה גימל בירושלים) התגוררה עמו בגרמניה, שם היתה מעורבת בפיעילות פוליטית-חברתית. בשנת 1969 חזרה לאירן, ובשנת 1971 עלתה לישראל והתיישבה בירושלים. עיקר יצירותיה של פארידה עוסקות בנושא הנוף והנוף הישראלי, בטכניקה של ציור שמן על נייר. בעבודותיה ניכר מבט המשלב תיאור אימפרסיוניסטי עם הייבטים פוסט-מודרנים בעיצוב הקומפוזיציה.

לימודים

1959 - 1961 ציור וספרות, אוניברסיטת טהרן, טהרן, אירן
1961 -1963 למדה בלונדון
1963 - 1969 למדה בקרלסרואה, גרמניה

פרסים

2005 פרס עידוד יצירה, משרד החינוך התרבות והספורט
2007 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל על תרומה מיוחדת לאמנות, עיריית ירושלים, ירושלים