Information Center for Israeli Art English

דבורה גולדברגר, ציירת, נולדה בישראל.

לימודים

תולדות האמנות, האוניברסיטה העברית, ירושלים
אקוורלים עם מארק ינאי

הוראה

עוסקת בהוראת הציור בירושלים