Information Center for Israeli Art 69
English

אריך גולדברג

אריך גולדברג, יליד גרמניה, פעל בפלשתינה ובקנדה, 1969-1890

אריך גולדברג נולד בגרמניה בשנת 1890. אביו, ריכארד גולדברג, היה צייר פורטרטים. בעשור הראשון של המאה ה-20 למד אמנות בברלין ופריז. בשנת 1911 הגיע גולדברג ואביו לארץ-ישראל והתמנו לעמוד בראש בתי המלאכה של בצלאל מטעם הועד הברלינאי של בית הספר. בנוסף, לימד גולדברג רישום ואמנות בבית הספר. בשנת 1914 שב גולדברג לפריז ובשנת 1928 היגר למונטריאול, קנדה.

לימודים

הדפס, אצל הרמן שטרוק ולוביס קורינת, ברלין, גרמניה
1910-1906 בית הספר הלאומי הגבוה לאמנויות יפות, הבוז'אר, פריז, צרפת
1910-1906 אקדמיה ג'וליאן, פריז, צרפת

הוראה

1913-1911 בצלאל, בית מדרש לאמנות ולמלאכות-אמנות, ירושלים
1914(?)-1920 אקדמיה לאמנות, ברלין, גרמניה
1969-1949 אמנות, בית הכנסת שער השמיים, מונטריאול, קנדה