Information Center for Israeli Art English

דני גולדברג, מעצב, נולד בישראל, 1966.

לימודים

1990-94 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, המחלקה לעיצוב גרפי, תואר ראשון בהצטיינות

הוראה

1994-95 שלוחת הטכניון בתל-אביב, טיפוגרפיה
1995-2001 מכללת שנקר, תל-אביב, תקשורת חזותית
1995-2001 בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, טיפוגרפיה ותקשורת חזותית, המחלקה לעיצוב גרפי/תעשייתי

פרסים

1994-1993, פרס קרן שרת, קרן התרבות אמריקה-ישראל
1994 פרס סנדברג על הצטיינות בעיצוב וטיפוגרפיה
1996-1995, פרס קרן שרת, קרן התרבות אמריקה-ישראל
1996 אגודת המעצבים הגרפיים , תחרות "חתך הזהב", ציון לשבח בעיצוב קטלוגים
1998 פרס לוח העולם, ארה"ב, מדליה הזהב
2001 פרס ליוצרים בתחומי העיצוב, משרד המדע התרבות והספורט
2002 "שבל",התאחדות בולאי ישראל, פרס לעיצוב בול