Information Center for Israeli Art English

חיים גולדברג

חיים גולדברג, צייר, נולד בקאז'ימיר, פולין, 1917. 1946 לאחר המלחמה חזר לפולין וקיבל מילגת השתלמות מטעם ממשלת פולין ללימודים בבוזאר, בפריז. עלה לישראל 1955.

לימודים

קראקוב וורשה, פולין
בוזאר, פריז