Information Center for Israeli Art English

לאה גולדברג

לאה גולדברג, ישראלית, ילידת האימפריה הרוסית, 1970-1977

לאה גולדברג נולדה בקניגסברג, האימפריה הרוסית (כיום ליטה) בשנת 1911. בילדתה התגוררה בקובנה עם משפחתה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה עקרה המשפחה למחוז סרטוב ברוסיה. כבר בילדותה החלה גולדברג לעסוק בציור, לצד עיסוקה המרכזי בחקר הספרות ובשירה. בשנת 1935 עלתה לארץ ישראל והתיישבה בתל אביב. במשך שנים רבות התפרנסה מכתיבה עבור ילדים בעיתון "דבר", ואף חרזה יצירות רבות על פי ציורים של אמנים כאריה נבון ונחום גוטמן. בשנותיה המאוחרות מיעטה לכתוב והחלה ליצור ציורים בטכניקות מגוונות. יצירותיה מאופיינות בשימוש בדימויים פיגורטביים כאמצעי רגשי. רוב עזבונה, המכיל אלפי דפי ציורים, שמור במכון "גנזים".