Information Center for Israeli Art English

בני גולדמן, צייר, נולד בפרוכניק, גליציה המזרחית, 1911. עלה ארצה בשנת 1934 ועבד כפועל בנין. ב-1944 החל לפסל ולצייר, תחילה בחמר ואח''כ באבן ובעץ. עוסק בחלקאות. פסלו של בן גוריון, מעשה ידיו, נרכש ע''י משרד ראש הממשלה.

לימודים

ציור ורישום בפשמישל
אצל הצייר הפולני קויס