Information Center for Israeli Art English

מיכל גולדמן

מיכל גולדמן, ציירת. נולדה בתל אביב, 1955.' יוצרת סרטים, יוצרת סרטים תיעדיים, הסרטים התיעדיים חוקרים איך אנשים מגדירים ומגלים את הנושאים הדחופים של תקופתם בדרך שבה הם חיים..היא יסדה וגם היתה נשיאה בדימוס של יוצרי סרטים שיתופיים; יסדה את פסטיבל הסרטים היהודי של בוסטון מאסאצ'וסטס, ארה"ב בשנת 1989.

לימודים

בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
אוניברסיטה הארווארד, בוסטון, מאסאצ'וסטס, ארה"ב, בוגרת, היסטוריה של אמנות

פרסים

1984 מילגה לימודים מטעם קרן ג'רזי, קליפורניה, ארה"ב
1987 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1989 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת לאמנים צעירים
1997 מלגה ליוצרים בתחומי האמנויות הפלסטיות, משרד החינוך והתרבות
2007 פרס האוסקר לסרט התיעדי הטוב ביותר, אקדמיה לאמנוות סרטים, ארצות הברית
2007 לוחית זהב; סרט תיעדי- היסטוריה\ביוגרפיה, פסטיבל שיקאגו לסרטים, אילינוי, ארצות-הברית
2007 פרס לקדם סובלנות מטעם ועדת אמריקה-ערבי נגד אפליה