Information Center for Israeli Art English

פאול גולדמן

פאול גולדמן, ישראלי, יליד האימפריה האוסטרו-הונגרית, 1986-1900.

פאול גולדמן נולד בבודפשט, האימפריה האוסטרו-הונגרית (כיום הונגריה) בשנת 1900. לא יודע היכן למד גולדמן את מלאכת הצילום, אולם שימש כצלם עצמאי במהלך שנות ה-20 של המאה ה-20 בהונגריה. בשנת 1940 העפיל לארץ-ישראל עם רעיתו, אולם נתפש ונשלח למחנה המעצר בעתלית. לאחר שחרורו הצטרף לצבא הבריטי כצלם ביחידה יהודית בצפון אפריקה. בשנת 1942 נפצע בקרב על טוברוק שבלוב. בין השנים 1967-1943 שימש כצלם עיתונות בעיקר עבור סוכנויות עיתונות בינלאומיות ובייחוד סוכנות הידיעות "UP". בנוסף, שימש כצלם סטילס בעת צילומי סרט הקולנוע "בית אבי" (1947) ותיעד אירועים רבים נוספים בחיי הישוב העברי ומדינת ישראל. ארכיונו, הכולל כ-40,000 נגטיבים, נמצא באוסף ספנסר מ' פרטריץ בארצות-הברית.