Information Center for Israeli Art English

צחית (אסתר) גולדמן.

לימודים

בוגרת המדרשה לאמנות, בית ברל

פרסים

2006 פרס האמן הצעיר, משרד המדע התרבות והספורט