Information Center for Israeli Art English

ייבה גולדפרב

ייבה גולדפרב, פסלת, נולדה בקייב, 1952. עלתה לישראל 1974. מפסלת בברונזה ובקרמיקה. גרה ביפו.

לימודים

1960–1971 האקדמיה לאמנות, קייב