Information Center for Israeli Art English

צבי גולדשטיין

צילום: סטנלי בטקין

צבי גולדשטיין, ישראלי, נולד ברומניה ב-1947.

צבי גולדשטיין נולד בשנת 1947 להורים ניצולי שואה בקלוז'-נאפוקה, רומניה. בשנת 1958 עלה לישראל עם משפחתו' שהתיישבה בקריית גת. בשנת 1964 למד עיצוב גרפי בבצלאל, אולם לימודיו הופסקו לאחר כשנה בשל שרותו הצבאי. בין השנים 1969-1967 חזר ללימודים בבצלאל. בעת מלחמת ששת הימים שירת בעזה ובחצי האי סיני. בשנים 1970-1969 נסע לאירופה ולארצות הברית. בין השנים 1972-1969 למד אמנות במילאנו, איטליה. בשנת 1978 שב לישראל והתיישב בירושלים. על סרובו לשרת במלחמת לבנוון הראשונה ישב בשנת 1983 בכלא. בשנת 2004 ראה ספרו האוטוביוגרפי "On Paper" בשנת 2010 ראה אור ספר השירה שכתב - "Room 205".

בעבודותיו של גולדשטיין מופיע עיסוק מתמשך בבעיות של ידע ושפה ופוליטיקה. בסוף שנות השישים של המאה ה-20 החל לפעול כאמן מושגי ולקראת סוף שנות השבעים החל ליצור עבודות המתייחסות לפער שבין המודרניזם המערבי לבין "העולם השלישי". עבודותיו מכילות מבנים גיאומטריים שלוו בטקסטים ביקורתיים.

לימודים

1964 המחלקה לגרפיקה, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1972-1969 המחלקה לציור ופיסול, אקדמיה לאמנות בררה, מילאנו, איטליה
1972 הדפס-רשת, אקדמיה לאמנות בררה, מילאנו, איטליה

הוראה

2003-1978 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
2014-2003 פרופסור, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1969 פרס הרמן שטרוק להדפס, בצלאל, אקדמיה לאומנות ועיצוב, ירושלים
1984 פרס סנדברג לאמן ישראלי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1985 מילגת מיס ואן דר רוהה של העיר קרפלד, גרמניה
1987 פרס אהרון לוי, מוזיאון ישראל, ירושלים
1988 פרס לאמנות, משרד החינוך והתרבות
1990 מלגה שהייה, האקדמיה הגרמנית לאמנות (DAAD), ברלין, גרמניה
1999 פרס עידוד היצירה, משרד המדע התרבות והספורט
1999 פרס ירושלים, עיריית ירושלים
2002 פרס ע"ש ג'ון לנון
2008 פרס מפעל חיים, משרד המדע התרבות והספורט
2013 פרס א.מ.ת, קרן א.מ.נ. - לקידום המדע התרבות והאמנות בישראל