Information Center for Israeli Art English

בלה גולד, ילידת ארגנטינה, פועלת במקסיקו.

בלה גולד נולדה בארגנטינה בבית חרדי. במהלך שנות ה-60 של המאה ה-20 למדה עיצוב ואמנות בארגנטינה ובברזיל. בשנת 1971 עלתה לישראל ביחד עם גרעין ברזילאי של השומר הצעיר, שהתיישב בזיקים. בין השנים 1977-1972 למדה אמנות ב"בצלאל" בירושלים. בשנת 1977 היגרה למקסיקו-סיטי, מקסיקו, שם המשיכה בלימודי אמנות. חיה ופועלת במקסיקו-סיטי.

לימודים

1967-1966 הפקולטה לאדריכלות ובינוי ערים, האוניברסיטה הלאומית של טוקומן, טוקומן, ארגנטינה
1968 ציור, ריו גרנג'ה די סול, ברזיל
1970-1969 ציור ותולדות האמנות, אוניברסיטת סאו פאולו, סאו פאולו, ברזיל
1976-1972 תואר ראשון, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1977-1976 תחריט, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1979-1977 תואר שני, האוניברסיטת הלאומית של מקסיקו, מקסיקו
1977 רסטורציה, המכון הלאומי לאנתרופולוגיה והיסטוריה, מקסיקו
1980 אוניברסיטת איברואמריקאית, מכסיקו סיטי, מקסיקו
1984 ציור, אוניברסיטת המטרופוליטן האוטנומית (UAM-A), מקסיקו סיטי,מקסיקו
1993 חינוך, האיגוד הלאומי של האוניברסיטאות (ANVIES), מכון למחקר האסתטיקה, מקסיקו

הוראה

1979- אוניברסיטת המטרופוליטן האוטנומית (UAM-A), מקסיקו סיטי,מקסיקו
1994 מרצה אורחת, המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים

פרסים

1972 מלגת לימודים, הסוכנות היהודית לארץ ישראל
1973 מילגת קרן תרבות אמריקה-ישראל ע"ש שרת
1973 מלגה לאמנים צעירים, בית האמנים, ירושלים
1975 ציון לשבח בתחריט, קרן הרמן שטרוק, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים