Information Center for Israeli Art English

נפתלי גולומב

נפתלי גולומב, ישראלי, נולד בצ'ילה ב-1930.

נפתלי גולומב נולד בצ'ילה בשנת 1930. אביו היה ארצישראלי שעבד במכרות הנחושת. בשנת 1935 עלה לארץ ישראל וגדל בתל אביב. במחצית הראשונה של שנות ה-50 שימש כמורה לחשבון בבית ספר יסודי ואחר כך עסק בביטוח. בשנת 1978 מכר את סוכנות הביטוח שלו והחל לעסוק באמנות. היה חבר קבוצת "רדיוס", שפעלה בין השנים 1984-1982.

בשנות השמונים יצר גולומב עבודות המשלבות בין מדיה שונות. במחצית השנייה של אותו עשור יצר עבודות המתייחסות למוזיקה כביטוי צורני. עבודותיו המאחרות יותר עשו שימוש בטקסט ובהתייחסויות לתרבויות קדומות, כמו גם לביטויים פוליטיים וחברתיים בני הזמן.

לימודים

1976 ציור אצל ברי אורצקי, ישראל
ציור בטמפרה, אצל ארנסט פוקס וולפגנג מנר, רייכנאו, אוסטריה
רישום, אצל אסתר פרץ ואבינועם קוסובסקי

הוראה

1985- מכון אבני לאמנות ועיצוב, תל אביב-יפו