Information Center for Israeli Art English

מרים גולן, ילידת הארץ. חברה לשעבר בקיבוץ החותרים. עוסקת במוסיקה, משחק וכתיבת שירים. הציגה בארץ ובחו''ל. יצירותיה נמצאות בשגרירות מצרים, בארכיון ע''ש יגאל אלון ועוד. יו''ר ארגון הציירים והפסלים בחיפה והצפון.

לימודים

למדה גרפיקה בטכניקום בחיפה
למדה ציור אצל א. ישכיל, נאטיס, גולדמן ושטיינמן