Information Center for Israeli Art English

מרדכי גומפל

מרדכי גומפל, ישראלי, יליד גרמניה, 2009-1912.

מרדכי גומפל נולד בעיר למגו, שבצפון מערב גרמניה בשנת 1912 למשפחה יהודית מודרנית. בנעוריו שימש כנגן עוגב בבית הכנסת המקומי. במחצית שנות ה-30 למד אמנות בפרנקפורט, בבית ספר שפתחה הקהילה היהודית. שם הושפע ממורהו הרמן ליסמן ונחשף לרעיונות ציוניים. בשנת 1936 הצטרף להכשרה חקלאית של תנועת "החלוץ" ובשנת 1939 עלה לארץ ישראל והתיישב בקיבוץ שדה נחום. בעת שהותו שם התקרב אל יצחק דנציגר ואל התנועה הכנענית. בשנת 1949 עזב את הקיבוץ והיגר לעין כרם, שם עסק באמנות ובהוראה. בראשית שנות ה-50, לאחר שהשתלם במלאכת הפסיפס באיטליה, עסק בשחזור פסיפסים עתיקים בצפון ישראל. בשנותיו האחרונות התגורר במבשרת ציון.

יצירתו המוקדמת של גומפל כללה בעיקר פיסול. בעבודות כגון "ראש אייל" (1949) יצר דימויים בהשפעת האמנות הכנענית. בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 הרבה ליצור קירות דקורטיביים בטכניקה של פסיפס ושל סגרפיטו. בינהם קיר סגרפיטו בבית ממגורות דגון בחיפה (1955) ופסיפס קיר בבית יד לבנים בפתח תקוה (1967-6). בסוף שנות ה-70 עבר לעסוק בעיקר בציור בצבעי מים ובשנת 1991 החל לעסוק בטכניקת הקולאז'.

לימודים

1927 בית ספר למסחר והכשרה מקצועית, למגו, גרמניה
1930 ציור, אצל מקס וסטעלד, למגו, גרמניה
1936-1935 ציור, "קולטור בונד", פרנקפורט על המיין, גרמניה
1945-1939 פיסול עם יצחק דנציגר, תל אביב-יפו
1954-1953 פסיפס, האקדמיה לאמנות יפה, רוונה, איטליה

הוראה

פנימיה של ב"ס חקלאית, עין-כרם
ב"ס ערבי, נצרת
סמינר למורים ערבים, חיפה

פרסים

1935 פרס רוטשילד
1998 פרס ע"ש שושנה ומרדכי איש-שלום ז"ל לציור, עיריית ירושלים, ירושלים