Information Center for Israeli Art English

דיויד גוס

דיויד גוס, ישראלי, נולד בדרום-אפריקה ב-1966.

דיויד גוס נולד בקייפטאון, דרום-אפריקה, בשנת 1966. בשנת 1977 עלה לישראל. לאחר לימודי כלכלה נרשם ללימודי אמנות בבצלאל. עיקר יצירתו של גוס היא במדיום הציור. ציוריו, המצויירים בסגנון ריאליסטי, מתארים דימויים של דמויות משולי החברה הישראלית, חלקן בעלות ממד פוליטי.

לימודים

1990-1987 כלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית, ירושלים
1994-1990 המחלקה לאמנות, בצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים
1993-1992 תוכנית לחילופי סטודנטים, אקדמיה לאמנות דן בוס, הולנד
1999-? התוכנית הפקולטתית לאמנויות, הפקולטה לאמנויות, אוניברסיטת תל אביב, תל אביב-יפו

הוראה

1996-1995 אמנות, בית הספר עירוני קדמה, תל אביב-יפו
2000-1995 ציור ורישום, בית ספר עירוני ט', תל אביב-יפו
2000-1996 בית הספר לאמנות קלישר, תל-אביב
2001-1998 ציור ורישום, מימד, בית ספר לאמנות חזותית, תל אביב-יפו
התכנית הבינתחומית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע
הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים, הטכניון, חיפה

פרסים

1997 פרס אמן צעיר, משרד החינוך והתרבות
1999-1998, פרס אמן-מורה, משרד התרבות והספורט